آموزش انتقال پول با پی پال:به حساب بانکی،حساب پی پال و ایران
۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ,

نحوه انتقال پول در پی‌پال (sending money)